кидер

 • 1Кидер — Кидер, Феликс Ихильевич Феликс Ихильевич Кидер Дата рождения: 7 сентября 1938(1938 09 07) Место рождения: Балашиха Дата смерти: 23& …

  Википедия

 • 2КИДЕР — греч. kidaris. Род митры древнеиудейских первосвященников. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. Михельсон А.Д., 1865 …

  Словарь иностранных слов русского языка

 • 3кидер — сущ., кол во синонимов: 1 • митра (5) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 4кидерү — 1. Кем. б. берәр төрле кием кияргә ярдәм итү 2. Эче боҗра сыман куыш әйберне нәрсәгә дә булса кертү, урнаштыру …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 5Кидер, Феликс Ихильевич — Феликс Ихильевич Кидер Дата рождения: 7 сентября 1938(1938 09 07) Место рождения: Балашиха Дата смерти …

  Википедия

 • 6Феликс Ихильевич Кидер — Дата рождения: 1938 Место рождения: Балашиха Дата смерти: 2003 Гражданство …

  Википедия

 • 7Крушение вертолётов в Израиле (1997) — Катастрофа вертолетов в Израиле 1997 года  авиационная катастрофа, произошедшая 4 февраля 1997 года. В результате её погибли 73 военнослужащих Армии обороны Израиля. Два военно транспортных вертолета CH 53 столкнулись в небе над мошавом …

  Википедия

 • 8Сават — У этого термина существуют и другие значения, см. Сават (посёлок). Сават (фр.  …

  Википедия

 • 9Список умерших в 2003 году — …

  Википедия

 • 10митра — сущ., кол во синонимов: 5 • бог (375) • божество (103) • кидер (1) • убор …

  Словарь синонимов

 • 11авызлык — 1. Ат авызына кидерү өчен йөгән каешына беркетелгән тимер җайланма 2. күч. Буйсындыручы, билгеле бер кысада тотучы көч 3. сөйл. Авыз тирәләре бозылудан торган авыру …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 12авызлыклау — 1. Авызлык кидерү 2. күч. Үз иркенә буйсындыру, башбаштаклыкка юл куймау, кулда нык тоту. күч. Тәртипкә салу, законлаштыру, стихиягә юл куймау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 13бака — 1. Арткы озын аяклары йөзәргә һәм сикерергә җайлашкан койрыксыз җир су хайваны 2. Кабырчык эчендә яшәүче хайван (моллюск) тур. кабырчык бакасы 3. Ялкынсынулы, шешенкеле авыруларның гомуми атамасы күкрәк бакасы, тамак бакасы, теш бакасы 4. Капкада …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 14бау — и. 1. Бәйләү, буу өчен кулл. торган, ишелеп яки үрелеп ясалган озын әйбер. Шуңа охшаш нәрсәләр: тасма, каеш һ. б. 2. күч. Бауга яки шнурга һ. б. тезелгән тезем бер бау суган. Бау белән билгеле бер үлчәмдә аерып аерып бәйләнгән утын, печән һ. б. 3 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 15богау — 1. Элек: тоткыннарның кул аякларына кидерү өчен чылбыр белән тоташтырылган тимер боҗралар 2. Кулга алынган кешенең кулларына кидерелә торган, бер берсенә тоташкан тимер боҗралар; рус. Наручник 3. күч. Бәйлелек, ирексезлек. БОГАУ САЛУ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 16богаулау — 1. Кул аякларга богау кидерү 2. күч. Ирексезләү, кешенең тойгыларын, теләкләрен, омтылышларын һ. б. чикләү, тыю …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 17боҗралау — 1. Боҗра кую, кидерү, боҗра белән беркетү 2. Боҗра сыман итү 2. Балдаклау (1) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 18борынчыклау — Хайванга борынчык кидерү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 19ияр — 1. Ат яки ишәк сыртына атланып утырыр өчен бәйләнә торган җайланма, утыргыч. Велосипедта, мотоциклда һ. б. ш. утыргыч 2. Утырту, кидерү, саклау яки терәтү өчен кулл. тор. машина детальләре исеме 3. Кош түшендә сыртланып торган сөяк. ИЯР КАШЫ… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 20йөгән — 1. Җигеп, атланып йөрү өчен ат башына кидерә торган, гадәттә каештан ясалган авызлыклы, тезгенле җайланма 2. күч. Нәр. б. эшләргә мөмкинлек бирмичә, ирексезләп, тоткарлап тора торган сәбәп, хәл. ЙӨГӘН КҮЗЛЕГЕ – Ат як якка каранып бармасын өчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге